Hluboký předklon

Dítě si v sedu opře chodidla o patu lavičky, kolena propnutá. Pomalu se předkloní, sune dlaně po horní desce lavičky a snaží se dosáhnout co nejdále. Na tomto místě se snaží udržet po dobu min.2sec. Pokud dítě nedosáhne ani ke špičkám prstů svých dolních končetin, měříme zápornou hodnotu.